منوی دسته بندی
شهباز صنعت وارد کننده انواع شیر کنترلی از برندهای فیشر، ماسونیلان، سامسون

شیر پنوماتیک سامسون

شیر پنوماتیک سامسون چیست؟ به صورت کلی شیر ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد، شیرهای صنعتی دستی یا Manual و شیر های کنترل فرمان پذیر