منوی دسته بندی
شهباز صنعت تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی واردات و تامین انواع شیر سماوری

شیر سماوری برنجی

شیرسماوری برنجی چیست؟ شیر سماوری را قبل از مانومتر در مسیر فشار روی مسیر می بندند تا فشار به صورت دائمی روی مانومتر نباشد.