منوی دسته بندی

دما

سنسور دمای کانالی

نوعی از سنسورهای اندازه گیری دما که جهت اندازه گیری دمای کانال های هوا از آن استفاده می شود.

ساخت ترموکوپل

ساخت ترموکوپل که یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد در انجام اکثر پروژه ها می باشد پیچیده می باشد.

ترموکوپل چیست

ترموکوپل یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد در انجام اکثر پروژه ها می باشد.

ساخت PT100

ساخت PT100 که یکی از سنسور های مقاومتی موجود می باشد و بیشترین کاربرد را دارد امری پیچیده می باشد.

گیج دما ویکا

گیج ها وسایلی هستند که با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط می توانند دما را در تاسیسات مکانیکی اندازه گیری کنند.

سوئیچ دما

ترموسوئیچ یا سوئیچ حرارتی مکانیسم مورد استفاده برای اندازه گیری درجه حرارت می باشد.

کالیبراتور دما

کالیبراتور دما دستگاهی است که جهت کنترل و صحت مقادیر اندازه گیری شده توسط تجهیزات اندازه گیری دما بکار می روند.

گیج دما

دما نشانه ای از سرعت متوسط مولکول های تشکیل دهنده یک جسم می باشد.

ترانسمیتر دما یوکوگاوا

تجهیزی که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده و آن را به مکانی دورتر مثل اتاق کنترل انتقال دهد.

ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما تجهیزی که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کند.

ترمومتر گازی ویکا مدل F73

اندازه گیری دما به وسیله دما سنج گازی یا ترمومتر براساس تغییر در فشار یا حجم حباب انجام می شود.

ترمومتر لیزری

دماسنج یا ترمومتر وسیله ای است که برای اندازه گیری حرارت و دما مورد استفاده قرار می گیرد.

ترمومتر الکلی

ترمومتر الکلی یا ترمومتر اسپریت جایگزینی برای ترمومتر جیوه ای در شیشه بوده و دارای عملکرد مشابهی می باشند.

ترمومتر

ابزاری است که دما یا گرادیان دمایی را اندازه می گیرد.