منوی دسته بندی

لول گیج

لول گیج مغناطیسی سطح (Magnetic Level Gauge)

لول گیج مغناطیسی، گونه ای از نمایشگر سطح مایع در مخازن است. سیستم کار به این شکل است که یک آهنربا توسط شناور در استوانۀ لول گیج بالا و پایین می رود. یک ستون از آهنرباها در مسیر این حرکت وجود دارند که آهنرباها روی هم آنجا چیده شده اند و یک طرف هر آهنربا سفید و روی دیگر رنگی می باشد هروقت آهنربای اتصال یافته به شناور از مقابل آنها رد شود براثر جذب و دفع قطب های مغناطیسی، دانه به دانۀ این آهنرباها چرخیده و سطح مایع را نشان می دهند.

لول گیج مغناطیسی کاربرد استفادۀ بسیاری دارد:

مخازن آب

مخازن شیمیایی

تانک های سوخت

تانک های اسید

دیگ های آب گرم و بخار

صنایع  پتروشیمی

روش عملکرد دستگاه:

لول گیج مغناطیسی طبق قوانین فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت جذب و دفع قطب های غیرهمنام و همنام آهنربا طراحی شده است، بدنۀ لول گیج لوله ای استوانه ای شکل است که از ناحیۀ نازل های مربوط به صورت عمودی بر روی مخازن نصب می شود. مایع درونی مخزن توسط نازل پایینی به داخل لولۀ استوانه ای رفته و توپی دارای آهنربای دائمی را شناور می کند.

با تغییر سطح مایع شناور حرمت می کند و با روبروی هم قرار گرفتن آهنربای توپی و فلپ ها، و بعد چرخیدن و تغییر رنگ فلپ ها، سطح مایع درون مخزن نشان داده می شود. به وسیلۀ سنسورهایی که بر روی لول گیج مغناطیسی نصب می شود می توان فرمان های ضروری را توسط پانل الکتریکی مربوطه مستقیماً به تابلوهای اصلی برق ارسال کرد و با Start و Stop کردن الکتروپمپ های تغذیۀ مخزن، سطح مایع را در ارتفاع مورد نظر کنترل کرد. بدینگونه می توان با نصب لول ترانسمیتر بر روی این دستگاه، سطح سیال را در محل هایی جداگانه مشاهده و مانیتورینگ کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در شهباز صنعت تماس بگیرید.

لول گیج مغناطیسی

magnetic level indicator – لول گیج مغناطیسی