منوی دسته بندی

globe valve

گلوب ولو

گلوب ولو(Globe Valve )چیست؟

Globe Valve  به چه معناست؟ یک گلوب ولو جریان را در یک خط لوله تنظیم می کند. برای کنترل وتوقف جریان سیالاتی همچون مایع و گاز از طریق لوله کاربرد…