منوی دسته بندی

فشار شکن سامسون

انواع فشار شکن سامسون

فشار شکن سامسون، شیرهای تقلیل فشار با عملکرد مستقیم (Direct acting Pressure Reducing Valve)

از ساده ترین شیرهای تقلیل فشار می باشند.

فشار شکن سامسون، روش کار بدینگونه است که فشار بخار خروجی از شیر (فشار کاسته شده) بر قسمت زیرین دیافراگم اعمال نیرو می کند. 

در مقابل، فنر نیروی رو به پایینی را در خلاف جهت اجرا می نماید.

نیروی به وجود آمده از جمع جبری دو نیروی فوق و همچنین نیروی رو به بالا بر شیر اصلی از طرف جریان ورودی به شیر، تعیین کننده جایگاه دقیق شیر اصلی و سرانجام درصد کاهش فشار خواهد بود.

قدرت فنر بوسیله پیچ روی فشارشکن قابلیت تنظیم دارد.

 در نتیجه می توان اندازه تقلیل فشار دلخواه را با استفاده از آن و فشار سنج های نصب شده در خط بخار بدست آورد.

شیرهای تقلیل فشار از قبیل پایلوت دار (Pilot Operated)

این گونه شیرها در مواردی که کنترل دقیق فشار و یا میزان گذر بخار زیاد مورد نیاز است، استفاده می شوند.

قالب اساسی آنها حاوی فنر تنظیم، دیافراگم کمکی، شیر هدایت گر، شیر اصلی و دیافراگم اصلی است.

برتری های شیر فشار شکن

شیرهای پایلوت دار دارای برتری هایی نسبت به شیرهای فشارشکن مستقیم هستند.

به این منظور برای تغییر وضعیت شیر اصلی، فقط جریان بسیار کوچکی از بخار ضروری است .

و بنابراین تغییرات بسیار کم فشار پایین دست باعث تغییرات بزرگ در اندازه جریان اصلی شده که نشان دهنده حساسیت بالای شیر است.

از سوی دیگر، خروجی این شیرها مستقل از تغییرات فشار بالا دست جریان هستند.

بدین منظور که اگرچه در اثر زیاد بودن فشار بالادست، نیروی عمودی وارد بر شیر زیاد می شود، ولی از طرف مقابل همین نیرو از طرف لوله به زیر دیافراگم اصلی نیز وارد می گردد .

که با هم خنثی شده و سرانجام شیری خواهیم داشت که کنترل دقیق فشار را جدا از تغییرات فشار ورودی، فراهم خواهد کرد.

نکته جالب این است که در حالت عدم مصرف بخار در مصرف کننده ها فشار بخار خروجی از این شیرها همچنان به اندازه مورد نظر کم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *