منوی دسته بندی

کنترل ولو سامسون

Samson Pneumatic Control Valve

کنترل ولو سامسون، یکی از رایج ترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی می باشد.

کنترل ولو برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می کند.

اصول کار کنترل ولو سامسون

کنترل ولو وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند.

شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه actuator که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد .

این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود.

شیر کنترل نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا می نماید و قسمت زیادی از هزینه ها ی خرید قطعات و دستگاهها در صنایع مربوط به شیر کنترل و سیستم های جانبی آن می باشد.

انتخاب شیرهای کنترل قبلا بر مبنای پارامترهای اولیه ای نظیر Pressure rating دامنه جریان افت فشار و … بود ولی اکنون تاکید بر هز ینه ها می باشد.

بنابراین شیرهای کنترل بایداز لحاظ هزینه ها ی اولیه و هزینه های تعمیراتی مناسب باشند، ضمن اینکه می بایست خواص کنترلی خوبی داشته باشند.

پارامترهای ثانویه در انتخاب شیر کنترل شامل نشتی های مجاز، خصوصیات جریانی، دما و سایش می باشد.

همچنین باید مساله Noise را در نظر گرفت و نیز باید محرک مناسب انتخاب گردد و نیاز به موقعیت دهنده شیر Positioner مشخص گردد.

مشخص کردن سایز شیر کنترل که به آن Valve Sizing می گویند بستگی به پارامتر متغیری به نام Cv دارد.پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب شیر کنترل در استاندارد ISA مشخص شده است.

قسمت های تشکیل دهنده کنترل ولو سامسون 

 Body

بدنه شیر اصلی ترین قسمتی از شیر است که تحت فشار می باشد.

این قسمت شامل اتصالات و مسیر جریان میباشد. این قسمت همچنین محل لازم برای  نشیمنگاه را فراهم میآورد

Bonnet

ساقه قسمتی از شیر است که میله شیر (Stem) در آن حرکت می کند و به عنوان یک هدایت کننده (Guid) برای میله شیر می باشد و همچنین در برگیرنده جعبه آببندها می باشد. ساقه می تواند یکپارچه، پیچی یا فلنجی باشد.

 Actuator

محرک یکی از قسمتهای اساسی و مهم در شیرهای کنترل می باشد.

کار آن اعمال نیرو وفشار به میله شیر و حرکت آن جهت تغییر وضعیت عضو مسدود کننده میباشد.

با حرکت عضو مسدود کننده جریان سیال تنظیم و یا قطع و وصل می گردد. محرکها دارای انواع مختلفی می باشند.

Power Unit

قسمتی از محرک که انرژی سیال یا الکتریک یا مکانیک را به حرکت میله شیر تبدیل می نماید.

 Pneumatic

وسیله ای که انرژی یک سیال تراک مپذیر معمولا هوا را به حرکت تبدیل می کند.

 Electric

وسیله ای که انرژی الکتریکی را به حرکت تبدیل می نماید.

کاربرد کنترل ولو سامسون

کنترل ولو سامسون بر روی کنترل خطوط انتقال مواد غذایی، نفت، بخار، آب، شیمیایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

شهباز صنعت، تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تامین انواع کنترل ولو سامسون، کنترل ولو پنوماتیک سامسون، شیر کنترلی سامسون، آی توپی پوزیشنر سامسون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.